Kvalitativ metode

 

Kombination af kvantitativ og kvalitativ metode

 

 

Kvantitativ og kvalitativ metode kan også kombineres og derved berige hinanden og besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet.

 

Nedenstående figur viser, hvordan kvantitativ og kvalitativ metode kan supplere hinanden. Man kan f.eks. starte med at anvende kvalitativ metode til at indsamle inspiration til en efterfølgende kvantitativ undersøgelse. Man kan også starte med at afdække et område kvantitativt og derefter foretage en mere dybdegående kvalitativ undersøgelse,

 

Figuren illustrerer, hvordan kvalitative og kvantitativ metode kan supplere hinanden.

 

Hent arbejds