Logbog

Logbog som metode

 

Hvad er en logbog?

En logbog er bog, et hæfte, et Word-dokument eller anden form for elektronisk logbogssystem, hvor man nedskriver relevante iagttagelser, refleksioner, idéer, begivenheder, spørgsmål mv. Logbogen kan bruges som et udviklings- eller evalueringsværktøj i hverdagspraksis, der dokumenterer og/eller skaber overblik og systematisere kurs og retning for udviklingen af det fremadrettede arbejde. Logbogen kan eksempelvis bruges til at dokumentere løbende refleksions- og idéprocesser, eller til at dokumentere indsatser og processer før og efter et arrangement. Den kan også bruges til at dokumentere iagttagelser og erfaringer, der kalder på justeringer af praksis eller indgår som led i en arbejdsrapport.

 

Hvordan anvendes en logbog?

Logbogen kan både bruges som et individuelt eller et fælles værktøj. Selve opbygningen af logbogen kan variere efter formål. En måde at opbygge logbogen på er ved at nedskrive temaer eller fokusområder, som skaber strukturen i noteringerne af refleksioner og iagttagelser. Det kan fx være en begivenhed eller temaarrangement, hvor logbogen inddeles efter temaerne:

•Tilrettelæggelse

•Gennemførelse

•Evaluering af resultater

Materialet i logbogen kan således inddrages som dokumentation for en indsats i en eventuel arbejdsrapport eller procesrapport.