Gymnaise søgebaser

Gymnasieelever skal ’elske’ søgebaserne

 

Det havde længe været et issue, at vores databaser sim- pelthen levede deres eget liv. De var fuldstændig skjult på vores hjemmeside, og kun få benyttede dem. Vi beslut- tede derfor at iværksætte en konkret indsats i forhold til gymnasierne.

Indsatsen skulle være introduktion for gymnasiseelever til bibliotekets søgebaser.

 

 

Vores antagelse var, at øget kendskab til søgebaserne ville få eleverne til at bruge søgebaserne. Vi antog i for- længelse heraf, at de gymnasieelever, der brugte baserne, ville lave bedre opgaver.

 

 

To af vores kollegaer havde kort forinden holdt en præ- sentation af vores søgebaser for en gymnasieklasse. Vi besluttede derfor at finde ud af, hvordan eleverne havde brugt baserne efter kurset og lavede derfor et fokusgrup- peinterview i klassen.

 

 

Det viste sig, at de slet ikke havde benyttet søgebaserne. Faktisk kendte de slet ikke noget til bibliotekets søge- baser. Vores antagelse om, at kendskab til søgebaserne automatisk vil føre til brug af søgebaserne, holdt slet ikke stik. Man kan sige, at vi blev sendt tilbage til start og var nødt til at arbejde grundigere med det, vi gerne ville opnå og hvilken slags indsats, det ville kræve. Vores fokusgrup- peinterview pegede på, at det er vigtigt, at eleverne står med et konkret behov, som søgebaserne kan hjælpe dem med, når de introduceres for baserne. Interviewet pegede desuden på, at det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis introduktionen foregik på biblioteket, så eleverne fik et kendskab til biblioteket.

 

 

I samarbejde med en lærer på det nærliggende gymnasi- um blev vi enige om, at eleverne i et givent tidsrum over fem dage kunne komme ned og få hjælp til vidensøgning på deres større opgaver. Alle bibliotekarerne var informe- rede, og vi serverede te og kaffe.

 

 

De første dage kom der ingen. Men den femte dag strøm- mede det ind med elever.

Vi har efterfølgende interviewet elevgruppen igen. Der var stadig få, som ikke kendte os så godt, men der var mange, der kendte os, havde brugt databaserne og var begejstrede. Gennem vores dokumentation af processen var det vigtigste, vi fandt ud af faktisk, at vi i virkelighe- den ikke skal formidle databaserne til gymnasieeleverne, men i stedet formidle biblioteket som helhed. Det var bibliotekets mange muligheder, de fandt spændende. Det var interessen for bibliotekets øvrige muligheder, der var indgangen til, at de begyndte at bruge baserne. Samtidig fremhævede de alle, at serveringen af kaffe og te betød, at de følte sig meget velkomne.

 

 

Vores arbejde med antagelserne bag vores indsats og do- kumentationen af, om det holdt stik, har gjort det muligt, at vi kan prioritere vores ressourcer bedre og samtidig lave en bedre og mere målrettet indsats.

 

 

[Biblioteksfaglig medarbejder. Sammendrag fra udvik- lingsprojektets empiriindsamling]