Værktøjer

Værktøjer

 

Før du går i gang

 

Før du går i gang med at undersøge et område du er interesseret i at vide mere om fx, er det vigtigt at overveje, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan gribe evalueringen/undersøgelse an. Herunder ses de fire centrale elementer i en evaluering/undersøgelse.

Afklaringen af, hvad man ønsker viden om er helt central i arbejdet med evaluering. Start derfor altid med at formuler et klart undersøgelsesspørgsmål, der indfanger det emne du ønsker at vide mere om.

Når du besvarer et undersøgelsesspørgsmål kan du anvende forskellige metoder. Læs mere under Om overordnet metodevalg

Om overordnet metodevalg

 

Kvantitativ metode og kvalitativ metode har hver deres særegne kvaliteter i et undersøgelsesøjemed.

Nedenstående figur illustrerer relationerne mellem undersøgelsesspørgsmål, metoder og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål.

Metodevalget kan have afgørende betydning for den viden, man opnår samt de konklusioner der kan drages. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at kvantitativ og kvalitativ metode adskiller sig fra hinanden med hensyn til de underliggende logikker og værktøjer som anvendes i dataindsamling samt bearbejdning og analyse af data. Du kan læse mere om disse logikker i ??????[boghenvisning]

 

Relationen mellem spørgsmål, valg af metode og endelig besvarelse af spørgsmål

 

Kombination af kvantitativ og kvalitativ metode

Kvantitativ og kvalitativ metode kan også kombineres og derved berige hinanden og besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet.

 

Nedenstående figur viser, hvordan kvantitativ og kvalitativ metode kan supplere hinanden. Man kan f.eks. starte med at anvende kvalitativ metode til at indsamle inspiration til en efterfølgende kvantitativ undersøgelse. Man kan også starte med at afdække et område kvantitativt og derefter foretage en mere dybdegående kvalitativ undersøgelse,

 

Figuren illustrerer, hvordan kvalitative og kvantitativ metode kan supplere hinanden

 

 

 

Læs mere under Kvantitativ metode og Kvalitativ metode