Om

Om BibDok

 

BibDok.dk er udviklet til at understøtte folkebibliotekernes arbejde med den biblioteksfaglige evaluerings- og dokumentationsmetode BibDok.

Bibdok.dk tilbyder korte introduktioner til hvad kvantitativ og kvalitativ metode er, og hvordan man kan anvende forskellige metodiske værktøjer til at undersøge og dokumenterer indsatser indenfor det biblioteksfaglige område.

 

Formål

 

BibDok er udviklet som en konkret arbejdsmetode til at:

 

1.prioritere og kvalificere bibliotekets enkelte indsatser og samlede virke

2.dokumentere og (sand)synliggøre effekt af bibliotekets mange indsatser.

 

Formålet er at understøtte en mere evaluerende praksis for at styrke udviklingen af folkebibliotekerne, fordi folkebibliotekerne har en væsentlig rolle at spille i et moderne vidensamfund.. Viden om, hvordan bibliotekets indsatser virker, for hvem de virker og hvornår de virker - og ikke mindst hvornår de ikke virker efter hensigten - er central. Sektoren er afhængig af, at kunne (sand)synliggøre sin værdi for borgere og samfund og sektoren er afhængig af evalueringsviden for at kunne træffe faglige og strategiske prioriteringer.

 

Kort om BibDok

 

BibDok er produktet af et udviklingssamarbejde mellem Gentofte Centralbibliotek og Professionshøjskolen Metropol i perioden januar 2012 til april 2014. Ni biblioteker i Region Hovedstaden deltog i et faciliteret undervisnings- og metodeafprøvningsforløb. Gentofte Centralbibliotek stod for projektledelse. Professionshøjskolen Metropol stod for faglig rådgivning, metodeafprøvning og -udvikling samt empiriindsamling. Center for Kulturpolitiske Studier, Københavns Universitet, var videnpartner i projektet. Kulturstyrelsen støttede projektet med midler fra Udviklingspuljen.

 

Hent BibDok guiden