Guiden

 

Guide til BibDok

 

En metode til at dokumentere

effekt af bibliotekets indsatser

 

BibDok

 

BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis.

Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin.

Hent hele guiden i menuen til højre.

 

1. Sammenhæng mellem strategi,indsats, resultat og forventet effekt

Formålet er, at I (projektgruppen) reflekterer over og

gennem dialog diskuterer jeres antagelser om jeres

indsats. Dvs. jeres antagelser om forventet sammenhæng

mellem jeres indsats og de elementer, indsatsen

består af, og så de resultater og effekter, som I og

organisationen forventer, at indsatsen indfrier. Det er

vigtigt, at I giver jer tid til at tale jeres antagelser grundigt

igennem. Det, der umiddelbart kan forekomme

indlysende, er det ofte ikke, når det bliver sagt højt og

møder andres opfattelse.

 

1. Start i det forventede resultat

Diskuter i projektgruppen, hvilket resultat der skal

komme ud af indsatsen, og hvordan det resultat bidrager

til realiseringen af bibliotekets strategi.

Besvar gennem dialog følgende spørgsmål:

○ Hvad er det forventede resultat?

○ Hvem skal indsatsen gøre noget for og/eller ved?

Og hvad skal det gøre ved dem – dvs. hvad er den

forventede effekt?

○ Hvordan bidrager indsatsen til realisering af bibliotekets

strategi?

 

2. Opstil flere mulige indsatser

Der kan eksistere flere mulige veje (indsatser) til et

givent resultat. Start derfor med at opstille så mange

mulige indsatser, som I kan forestille jer, kan udmønte

sig i det forventede resultat.

Diskutér og vurder i relation hertil hvilke elementer, I

hver i sær mener, er nødvendige, for at en indsats kan

udmønte sig i det forventede resultat og de forventede

effekter.

Besvar følgende spørgsmål for hver enkelt af jeres forslåede

indsatser:

○ Hvilke elementer består indsatsen af, og i hvilken

rækkefølge giver det mening at gennemføre dem?

Hvorfor?

○ Hvorfor tror vi, at indsatsen kan udmønte sig i det

ønskede resultat og de ønskede effekter?

 

3. Læg jer fast på én indsats

Vælg den indsats, I mener, bedst vil kunne føre til det

forventede resultat og de forventede effekter.

Tal grundigt igennem, hvordan hvert element i indsatsen

antages at bidrage til det forventede resultat og

de forventede effekter.